Presentació
Banner DMD

Àmbit de salut

Si considereu que les nostres propostes poden ser d’interès per al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Us podrem explicar amb més detall el contingut, els objectius i la metodologia de les nostres activitats, per tal d’adaptar-les a les necessitats del vostre centre.

Grup de salut

El grup de salut està format per un equip interdisciplinari de professionals de diferents àmbits, a part del de salut.
Els seus objectius són:
    • Informar i formar sobre els temes generals de salut i drets en final de vida en àmbits sanitaris, sociosanitaris, de residències i habitatges…
    • Conscienciar els professionals que treballen en aquests àmbits dels drets sanitaris de les persones a qui presten assistència, especialment els de final de vida.
    • Remarcar la importància del document de voluntats anticipades (DVA) i l’obligació legal i ètica que aquest sigui respectat.
    • Proporcionar als professionals els recursos comunicatius, ja existents a DMD, per facilitar la reflexió i l’elaboració del DVA.
    • Col·laborar amb els estudis de recerca dels centres i/o institucions que ens ho demanin i ens semblin adients de col·laborar-hi.

Grup d'assessorament personalitzat (EAP)

Es considera assessorament personalitzat l’atenció que es dona a la persona associada que va més enllà de la informació general. Sovint es tracta de persones que demanen informació a DMD amb relació a la LORE i el final de vida, amb la finalitat de poder acabar la vida amb dignitat.
    • L’assessorament personalitzat l’ofereixen les persones voluntàries que formen part d’aquest equip específic. Es tracta d’un equip interdisciplinari.
    • L’Equip d’Assessorament Personalitzat atén tota persona associada que acut a DMD per demanar assessorament sobre aspectes relacionats amb el seu final de vida o el d’una persona propera que està patint.

Grup de demències i vida completa

L’àmbit de treball se centra de manera preferent en dues de les situacions que, eventualment, poden afectar qualsevol persona: demències i vida completa.
Els seus objectius són:
    • Contribuir a sensibilitzar la societat envers aquestes dues situacions, que en el futur cada cop seran més habituals, entre d’altres factors pel progressiu envelliment de la població.
    • Ajudar les persones, especialment les més grans, a reflexionar sobre aquestes eventualitats que els pot presentar la vida: emmalaltir d’una demència o atènyer una situació en la qual puguin considerar que la seva vida ja està completa.
    • Defensar que en el futur el concepte de la vida completa s’inclogui al conjunt de supòsits perquè es pugui demanar i atendre una sol·licitud d’eutanàsia.
Aquests objectius es portaran a terme amb les entitats que puguin estar-hi interessades, com ara les que treballen amb malalts d’Alzheimer i altres demències i les vinculades a Salut, Treball, Afers Socials i Famílies, entre d’altres.

Llegiu més