Banner DMD

Declaracions institucionals dels ajuntaments

DMD Catalunya ha impulsat a escala municipal l'aprovació de declaracions institucionals que facin difusió de la mort digna i donin suport al DVA. 

En aquest enllaç podeu trobar una proposta de text per a la moció.

 

Ajuntaments de Catalunya que han fet mocions o declaracions institucionals pel dret a morir dignament:

TOTAL D'AJUNTAMENTS: 99

TOTAL D'HABITANTS: 4.778.013

Diputacions catalanes que han fet mocions pel dret a morir dignament:

 

Consells comarcals